Oko w oko z żubrem na wolności
Obszar ochrony żubrów w parku narodowym
Ślady nocnego legowiska żubra
Krótki zimowy dzień
Przy drodze do rezewatu ścisłego
Mała prawosławna kapliczka
Największy sklep w Białowieży, z samoobsługą