Ślady nocnego legowiska żubra
Wejście do Nadleśnictwa Białowieża
Główna ulica w Białowieży
Obszar ochrony żubrów w parku narodowym
Krótki zimowy dzień
Oko w oko z żubrem na wolności
Przy drodze do rezewatu ścisłego