Przy drodze do rezewatu ścisłego
Ślady nocnego legowiska żubra
Krótki zimowy dzień
Oko w oko z żubrem na wolności
Mała prawosławna kapliczka
Największy sklep w Białowieży, z samoobsługą
Kilka sklepików w Białowieży