Mała prawosławna kapliczka
Krótki zimowy dzień
Oko w oko z żubrem na wolności
Przy drodze do rezewatu ścisłego
Największy sklep w Białowieży, z samoobsługą
Kilka sklepików w Białowieży
Skansen z zabytkowymi zabudowaniami