Największy sklep w Białowieży, z samoobsługą
Oko w oko z żubrem na wolności
Przy drodze do rezewatu ścisłego
Mała prawosławna kapliczka
Kilka sklepików w Białowieży
Skansen z zabytkowymi zabudowaniami
Obumarłe drzewo - podstawa życia dla tysięcy innych gatunków